Protos Venture Capital

Pytania

Co jest najważniejszym kryterium wyboru przy akceptacji projektu inwestycyjnego?

Najważniejszy wbrew pozorom nie jest pomysł. Najważniejsi są ludzie tworzący projekt. Inwestycja VC to najczęściej inwestycja w team, jego pomysły i zaangażowanie. Kolejnym kryterium jest biznes model – musi być łatwy do zrozumienia, realny, oparty o rzeczywistą potrzebę rynkową.

 

W jakie projekty inwestuje Protos VC?

Inwestujemy w projekty internetowe i mobile’owe przede wszystkim z następujących obszarów:

 

Na jakim etapie musi być projekt aby wzbudził wasze zainteresowanie?

Poszukujemy projektów na etapie seed, startup, expansion. Co do zasady, nie inwestujemy w powerpoint companies. Twój produkt powinien być przynajmniej „zakodowany” i online. Nawet jeśli to wczesna wersja alpha, to jest to dla nas dowód umiejętności i zaangażowania zespółu.

 

Na jaką pomoc możemy liczyć z waszej strony?

Posiadamy doświadczenie, które pokrywa wszystkie etapy rozwoju biznesu internetowego, tj. projektowanie i strategiczne pozycjonowanie produktu, kodowanie i wdrażanie, generowanie wzrostu ruchu (seo, marketing), wdrażanie biznes modelu, budowanie operacji, skalowanie organizacji, ekspansja zagraniczna, wyjście ze spółki. W każdej z wymienionych kompetencji jesteśmy w stanie dać Wam istotne wsparcie.

 

Ile % udziałów zazwyczaj obejmujecie?

Jesteśmy zdania, że założyciele zawsze powinni czuć, że pomimo obecności inwestora, spółka należy do nich. Dlatego według nas „najzdrowszy” jest układ, gdy inwestor finansowy jest wspólnikiem mniejszościowym. Oczywiście sytuacja z biegiem lat może się zmieniać, gdy spółka potrzebuje dalszego finansowania, jednakże zawsze staramy się nie przekroczyć takiego udziału, który mógłby negatywnie wpływać na motywację zespołu.

 

W jaki sposób możecie nam pomóc w ekspansji zagranicznej?

Możemy wesprzeć Was doświadczeniem, które nabyliśmy podczas skalowania produktów takich jak niania.pl, znanylekarz.pl, positionly.com na rynki takie jak: Rosja, USA, Ukraina… Ponadto blisko współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z naszym partnerem Point Nine Capital – czołowym funduszem VC z Niemiec. Jesteśmy więc w stanie pomóc w zakresie ekspansji na rynki zachodnie.